Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
iggy12
Reposted fromshakeme shakeme
iggy12
Reposted fromheima heima viaiblameyou iblameyou
iggy12
9988 2696
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSukkie Sukkie
iggy12
0791 d422
Reposted fromcountingme countingme viaiblameyou iblameyou
iggy12
Reposted fromshakeme shakeme
iggy12
iggy12
9378 3e51
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viashakeme shakeme
iggy12
Serce miałem jakby wszędzie naraz.
— Vladimir Nabokov "Lolita"
Reposted fromIriss Iriss viaiblameyou iblameyou
iggy12
9540 4e47
Reposted frommagnes magnes viaskrzacik skrzacik
iggy12
zrób coś, otwórz mnie, rozbierz.
— Wojaczek.
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaiblameyou iblameyou
iggy12
0332 c4f3
iggy12
iggy12
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
Reposted fromvicodin vicodin viaiblameyou iblameyou
iggy12
1245 fb41 500
opener festival 2013 
Reposted fromlajlalajlalajla lajlalajlalajla viashakeme shakeme
iggy12
Chwilami im zazdroszczę takiego codziennego nudnego szczęścia tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny czy krajobraz. Ja nigdy nie umiałam nikomu dać spokoju, sobie też...
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIkuszka Ikuszka
iggy12
iggy12
6318 bf60
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaSukkie Sukkie
1980 9cc6
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasamolubny samolubny
iggy12
3114 d253
Reposted fromPrimr0se Primr0se viasoSad soSad
iggy12
9811 6320 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaSukkie Sukkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl